Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

Strona Glowna


Witamy na stronie Polacy w Calgary www.polacywcalgary.com

WIELK500W Ko­ście­le ka­to­lic­kim roz­po­czy­na się Wiel­ki Post. Eks­per­ci są zda­nia, że czas za­du­my i re­flek­sji jest po­trzeb­ny każ­de­mu czło­wie­ko­wi.
Wiel­ki Post to 40-dnio­wy okres przy­go­to­wa­nia do Świąt Wiel­kiej Nocy. W tym cza­sie nie śpie­wa się hymnu "Chwa­ła na wy­so­ko­ści Bogu", a w świą­ty­niach od­pra­wia­ne są na­bo­żeń­stwa pa­syj­ne. Dla wier­nych jest to okres re­flek­sji nad wła­snym ży­ciem.

 

radio-maryjaX2

 

Czy wiesz jak wyznaczmay datę Wielkanocy?

Kiedy wypada Wielkanoc w 2014 roku?
Wielkanoc w 2014 roku wypada w niedzielę 20 kwietnia. Jest to trzecia niedziela kwietnia.
Kwiecień
2014
Pt Sb N Pn Wt
18 19 20 21 22
Jak wyznaczana jest data Wielkanocy
 

Niewidzialna wojna w Polsce a Polonia ? /publikacja kwartalna strony/

Przyszła wojna będzie WOJNĄ NIEWIDZIALNĄ – już w 1947 roku przepowiadał Fryderyk Joliot-Curie.

Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległ

 

Polacy w Calgary Polska a Swiat
Telewizja Interpolonia
  Telewizja Interpolonia to ambitny program podany w wersji internetowej  a . . .
Opłatek Parafialny w Calgary
                  Już po raz kolejny parafianie  Parafii Matki . . .
Rekolekcje
    Zapraszamy wiernych na rekolekcje adwentowe 2014 w  parafii polskiego . . .
Rocznica Powstania Wielkopolskiego
  27 grudnia 1918r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie   Był to jeden z . . .
Kandydaci na Heroda roku w Polsce !
  Informacja Fundacji Pro - Prawo do Życia Wyłoniliśmy kandydatów n . . .
Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda
 Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda Nak . . .
Galeria Video


ks.prof Tadeusz Guz
Oparty na bazie nauk filozoficznych wyk


Polsko Kanadyjjski Klub Wedkarski
'Rybka' - zaprasza

Rotmistrz
Polak Bohater Narodowy

Holocoust a opinie profesora Zyda

niszczenie nauki polskiej
doc.Jozef Kossecki o niszczeniu elit i n

Jacek Kowalski
Kogo sluchac ?
Ze Świata
Petycja w sprawie nieskażonego zboża na Świecie
  Drodzy przyjaciele, Sofíi Gatice grożono śmiercią i brutalnie pob . . .
Katyń okazał się zbyt groźny dla EUropy
  Prezentujemy Państwu artykuł o “Skardze Katyńskiej” do Strasburga i hanie . . .
Rosjanie pokazali zdjęcia zatrzymanego szpiega CIA
  Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu w Moskw . . .

Jak Walesa obalil demokracje
Spory tematycznie, lecz warty do obejrz

Jan Pietrzak patriotycznie
Przedstawaiamy krotki program Jana Pietr
Regulamin Strony