Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

Strona Glowna


Nowa wersja IV przykazania ko?cielnego - powstrzymanie si? od zabaw tylko w Wielkim Po?cie

POSTNowa wersja IV przykazania ko?cielnego - powstrzymanie si? od zabaw tylko w Wielkim Po?cie 2014-03-19 14:30 aw / Warszawa Fot. Bo?ena Sztajner/Niedziela Konferencja Episkopatu Polski przyj??a nowelizacj? IV przykazania ko?cielnego dotycz?cego postu i wstrzemi??liwo?ci od pokarmów mi?snych


Potrzeba krzy?a i miecza". Grzegorz Braun rozpocz?? kampani? prezydenck?

braun2 W Warszawie oficjalnie kampani? wyborcz? przed wyborami prezydenckimi rozpocz?? Grzegorz Braun. Nie oby?o si? bez k?opotw. Pa?stwowa Komisja Wyborcza zakwestionowa?a bowiem o?wiadczenie lustracyjne kandydata, gdy? nie powtrzy? w nim nazwiska

 

"Quo Vadis" - Dok?d idziesz, Polonio w Calgary?

Temat na dzi? : Wst?p


Ze sporym op?nieniem ( za co przepraszamy bardzo), pojawi si? niebawem, tu, na tej stronie Polacy w Calgary sta?y cykl artyku?w zamieszczony w tej rubryce Tematem podnoszonych zagadnie?, b?d? wszelakie problemy, tycz?ce naszej kalgaryjskiej spo?eczno?ci, tak w przestrzeni ?wieckiej jak i sakralnej. Mamy nadziej?, na ci?g?o?? tego nowego i cyklicznego fragmentu naszej strony

 

W Calgary   Polska a Swiat
Smutne zej?cie mistrza ze sceny pozornie weso?ego ta?ca
    Od kilku tygodni kr???ca po miasteczku kalgaryjskim wie?? niesie o tym, ?e na . . .
 
MSZ Polski: wschodnia flanka NATO potrzebuje umocnienia
 Szef MSZ Polski Rados?aw Sikorski opowiedzia? si? za wzmocnieniem obecno?ci mili . . .
    Galeria Video


ks.prof Tadeusz Guz
Oparty na bazie nauk filozoficznych wyk?


Polsko Kanadyjjski Klub Wedkarski
'Rybka' - zaprasza

Rotmistrz
Polak Bohater Narodowy

Holocoust a opinie profesora Zyda

niszczenie nauki polskiej
doc.Jozef Kossecki o niszczeniu elit i n

Jacek Kowalski
Kogo sluchac ?
Ze Świata
Podpalono seminarium duchowne w Jerozolimie. ?wiadkowie twierdz?, ?e ogie? pod?o?yli ?ydzi
  Izraelska policja szuka sprawcw przest?pstwa z nienawi?ci, ktrzy umie?cili b . . .

Jak Walesa obalil demokracje
Spory tematycznie, lecz warty do obejrz

Jan Pietrzak patriotycznie
Przedstawaiamy krotki program Jana Pietr
Regulamin Strony