Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

JEDYNIE MIŁOŚĆ Z NAMI NA WIECZNOŚĆ ZOSTANIE.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę i wszelką (możliwą) wiarę,
tak żebym gory przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

Hymn o miłości- 1 List do Koryntian

nie znam wszystkich tajemnic i zagadek świata
nie znam wiary tak wielkiej by przenosić gory
i wiedzy tylko tyle co Twej łaski Chryste
światłem Ducha Świętego płynie poprzez chmury

nie umiem prorokować i ciemność mnie trwoży
gdy grzech się cieniem grożnym w nasze jutro zbliza
wołam wtedy do Ciebie daj mi znak swój Jezu
choć by to była krwawa drzazga Twego krzyża

bo to właśnie jest droga zrozumienia wiary
w którą się owa drzazga tym symbolem wplata
miłość to ciągła walka o duszę człowieka
i trudny znak wpisany w zniewolenia świata

prosimy zatem Jezu aby Światło Ducha
było dla nas tą tarczą co przed grzechem chroni
byśmy mogli zobaczyć gdy ciemność nastanie
światło Twej miłości ze zranionych dłoni

i będziemy wołali – Jezu ufam Tobie!
choć będzie niczym kamień gniotło nas milczenie
i echo będzie szydzić słowami szatana
i nie zawsze zrozumiemy i ból i cierpienie

lecz miłość nas podniesie z każdego nieszczęścia
bo ona w nas dopełni wiarę i poznanie
a gdy wszystko przeminie cośmy budowali
jedynie miłość z nami na wieczność zostanie

Autor Kazimierz Józef Węgrzyn.

Regulamin Strony