Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

Naszym Zdaniem 2

Naszym zdaniem, nostalgia za piętnowaniem czy nawet straszeniem za odmienność poglądow ma swoje korzenie w utopii, która niestety, często powraca pod innymi nazwami, a która kiedyś była nadzorowana przez takie spółki jak: NKWD, KGB, PPR, PZPR oraz kilka innych. Skróty powyższe wyjaśnić porafią, dogłębnie zresztą, redaktorzy magazynu “NIE”, wydawanego w Polsce. I pewnie niektórzy emigranci pochodzący, między innymi, z Polski.

Regulamin Strony