Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

O Nas

POLACY  W  CALGARY

Pewnego razu mieliśmy dość. Proszenia, przekonywania, argumentacji logicznej, a czasami i silnie emocjonalnej o tym, iż nasze komentarze, opinie czy artykuły przez nas pisane powinno się, obok wielu innych, zamieszczaċ na polskojęzycznych stronach internetowych w Calgary, jak to ma miejsce w wolnym systemie społecznych mediów. Cóż począċ, kiedy to była rzadkość bo “komuś” coś tam nie pasowało w kontekście narzucanej  wszystkim poprawności politycznej, czy też poglądów właścicieli tychże stron, a szczególnie gdy zajmowalismy sie zagadnieniami polskości, katolicyzmu czy historią Polski, i tą dawną jak i najnowszą. Doprowadziło to, po latach zresztą, do decyzji grupy osób w Calgary, zainteresowanych postrzeganiem świata i dziejów całościowo oraz uczciwie, by otworzyć stronę internetową, ktorą zatytułowaliśmy “Polacy w Calgary”. Stronę niezależną i niezawisłą od wpływów czy nacisków wielkich mediów, katolicką, z uznaniem i poszanowaniem innych wyznań religijnych lub światopoglądów oraz narodową w sensie przywiązania i pielęgnowania wartości polskich, które kształtowały polską tożsamość od wieków.

Naszym zamiarem, i głęboko w to wierzymy, będzie służba prawdzie rozumianej w sensie logicznym jako cecha sądów stwierdzających zgodność (lub niezgodność) myśli z faktycznym stanem rzeczy. Nie możemy więc lekceważyć odpowiedzialności za nasze słowa – stąd wykluczamy anonimowe wypowiedzi w dyskusji na tej stronie. Chcemy w naszej komunikacji ze światem zewnętrznym unikać zakłamania, ideologii, manipulacji informacją, czy bezmyślnej i bałwochwalczej pokory wobec wszechpanującej poprawności politycznej jako dominującej i narzucanej metody  interpretacji zdarzeń jednostkowych, społecznych czy historyczno-politycznych.

Wymienione powyżej elementy naszej postawy w pokazywaniu wydarzeń zmierzają do unikania deformacji przekazu i jego treści, prowadzących najczęściej do pospolitych frazesów i prób wtłaczania w odbiorcę uproszczonej wizji, czy perspektywy otaczającejgo go świata, albowiem to mogłoby stać się drogą wiodącą do zubożenia umysłu i psychiki osoby. A to byłoby przeciwieństwem naszej wiary w rozwój samodzielnego poglądu odbiorcy co do wartości przekazu informacyjnego. I dlatego jesteśmy, w punkcie naszego wyjścia, służebni prawdzie jako zródło, poprzez prezentowanie informacji całościowej i zgodnej z rzeczywistością. Wierzymy, że odbiorca potrafi sam dokonać zróżnicowania i wyboru w tej wielkiej ilosci informacji płynących z setek źródeł internetowych, co jest prawdą a co fikcją zaburzającą zrozumienie najróżnorodniejszych zjawisk czy wydarzeń.

Mamy nadzieję, jako redaktorzy tej strony, że w naszej skromnej misji do refleksji nad życiem i jego nieskończonym bogactwem dopomoże nam Bóg, i przemożne dążenie człowieka do poznawania prawdy, li tylko prawdy.

Zapraszamy naszych czytelników do aktywnej współpracy z nami.

Zespół Redakcji “Polacy w Calgary”

Regulamin Strony