Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 1918r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie

 

Był to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczpospolitej. Decydyjącym czynnikiem do rozpoczęcia walk był bez wątpienia przyjazd Ignacego Paderewskiego 26 grudnia 1918r.do Poznania, który ok. 21.10 pojawił się na bocznym dworcu kolejowym.

powstanie_wielkopolskie

Następnego dnia rozpoczęły się gwałtowne walki w wielu powiatach na spornych ziemiach polsko – niemieckich. Praktycznie do stycznia następnego roku Polacy pod dowództwem mjr S. Taczaka osiągnęli większość wyznaczonych celów i objęli polską administracją wiele ziem w Wielkopolsce i na Pomorzu. W styczniu komendę wojskową objął gen. Józef Dowbor – Muśnicki. Wraz z rozejmem w Trewirze (16 II 1919) walki stopniowo przygasały, a wzdłuż granicy wytyczono linię demarkacyjną. Całkowite ustanie walk nadeszło wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego 26 czerwca tegoż roku. W jego wyniku Polsce przyznano 741 km kwadratowych spornych ziem, zaś Republice Weimarskiej 286 km kwadratowych. Swoje zwycięstwo nasi dziadkowie i pradziadkowie okupili stratą 2 000 młodych Wielkopolan.

 

 

Regulamin Strony