Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

Regulamin Strony

Regulamin Strony   www.polacywcalgary.com

1.  Strona  posiada charakter publicystyczno – informacyjny materialów opracowanych przez redaktorow strony  jak i od innch zaprzyjaźnionych redakcji internetowych .

2. Jest to niezależna strona polska o  charakterze narodowo – katolickim .

3. Dzialalnosć strony   oparta jest na zapisie Kanadyjskiej  Karty Praw i   Swobód  tj . wolnosci słowa, religii , przekonań, wyrażania  opinii ,  wolnosci mediów  ,  do których nalezy rownież  internet .

4.Administracja strony nie bierze odpowiedzialnosci za przekonania i opinie osób,  których publikacje  znajdują sie na stronie  Polacy wCalgary.

5. Admnistracja  strony  czuwać będzie aby nie publikowane byly informacje anonimowe ,  czy sprzeczne z podstawowymi zasadami  etyki moralnej . Dopuszczalne jest  natomiast używanie pseudonimów literackich, pod warunkiem podania nazwiska autora do wiadomości redakcji.

6.  Nietolerowane bedą na stronie publikacje o charakterze rasistowskim i dyskryminacyjnym.

7. Redakcja nie prowadzi archiwum i nie przechowuje nadesłanych materiałów.

Redakcja Strony

Regulamin Strony