Narodowo-Chrześcijańska   Strona   Internetowa   w   Calgary
www.polacywcalgary.com

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej

W Polsce powstal ZWIAZEK STRZELECKI RZECZYPOSPOLITEJ oparty na wartosciach czynu strzelcow i druzyniakow “raduje sie serce, raduje sie dusza, gdy Pierwsza Kadrowa na wojenke rusza”

 

Zwiazek Strzelecki Rzeczypospolitej

 W Sali BHP Stoczni Gdańskiej powstaje nowy niezalezny byt niepodleglosciowy :Zwiazek Strzelecki Rzeczypospolitej.
Nie przypadkiem  nowa organizacja, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, proklamuje dziś swoje powstanie w tak znamienitym miejscu jak kolebka “Solidarności” i w tak symbolicznym czasie jak 32. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i 30. rocznica powstania Solidarności Walczącej. W walce o nową jakość odmeldowujemy się dziś w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, by oddać hołd niezłomnym załogom zakładów Trójmiasta i działaczom WZZ-ów, zapewniając jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że sztafeta niepodległości wciąż trwa i właśnie uzyskuje nową odsłonę. A młodsi i starsi patrioci “odliczają się dziś na nowo”.
31.08.2012r.Nowa organizacja, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, proklamuje dziś swoje powstanie w tak znamienitym miejscu jak kolebka “Solidarności” i w tak symbolicznym czasie jak 32. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i 30. rocznica powstania Solidarności Walczącej. W walce o nową jakość odmeldowujemy się dziś w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, by oddać hołd niezłomnym załogom zakładów Trójmiasta i działaczom WZZ-ów, zapewniając jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że sztafeta niepodległości wciąż trwa i właśnie uzyskuje nową odsłonę. A młodsi i starsi patrioci “odliczają się dziś na nowo”. 

      Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: bip.zsr@gmail.com

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej – jest patriotycznym i pro-obronnym, dobrowolnym, samorządnym i niezarobkowym stowarzyszeniem młodzieży polskiej i osób dorosłych – jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. 

     Związek Strzelecki Rzeczpospolitej przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności jedynie względami dobra Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jak w okresie II RP, hołduje ideologii piłsudczykowskiej (ideologii państwowotwórczej), na którą składa się zbiór podstawowych poglądów i wartości prezentowanych przez Twórcę Związku Strzeleckiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego najbliższych współpracowników, organy prasowe i akty prawne obozu piłsudczykowskiego w II RP oraz Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie. Związek Strzelecki Rzeczypospolitej przybliża swoim członkom podstawowe założenia tej ideologii przez działalność bezpośrednich przełożonych, terenowych i centralnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy wychowawczo-szkoleniowe oraz władze wszystkich szczebli.

     Podstawę do pracy wychowawczej w Związku Strzeleckim Rzeczypospolitej stanowią: etyka chrześcijańska, tradycje walk niepodległościowych i tradycja strzelecka, a w szczególności Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie.

     Związek Strzelecki Rzeczypospolitej działa jedynie godziwymi metodami, zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, społecznymi i prawnymi.

     Realizując statutowe cele i zadania Związek Strzelecki Rzeczypospolitej pragnie przedłużać i uzupełniać wpływy wychowawcze wojska i szkolnictwa państwowego na terenie pozawojskowym i pozaszkolnym, w celu wytworzenia w społeczeństwie trwałych grup społecznych, oddanych Państwu i w celu wykształcenia przez te ośrodki typu “obywatela – żołnierza”, w myśl zasady “każdy obywatel – żołnierzem, każdy żołnierz – obywatelem”. Ponadto Związek Strzelecki Rzeczypospolitej zamierza wychowywać pokolenia wartościowych, nowoczesnych obywateli, potrafiących w sposób twórczy współdziałać z innymi w pracy mającej na celu potęgowanie sił życiowych Państwa, kierowania jego losami, bronienia go i wreszcie przekształcania jego form w zależności od zmiennych warunków życia.

ROTA PRZYRZECZENIA CZŁONKÓW RZECZYWISTYCH
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Wstępując w szeregi członków rzeczywistych
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej,
w obliczu Boga i zebranych strzelców,
na wszystko, co dla mnie najświętsze
przyrzekam i ślubuję:

Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej
w każdym czasie i miejscu,
jej dobro i pomyślność
przyjmując za wartość najwyższą,
dbać o dobro i rozwój Związku,
powinności swoje oraz rozkazy przełożonych
w Związku Strzeleckim Rzeczypospolitej wypełniać,
powierzonych mi tajemnic nie ujawniać,
braci strzeleckiej w potrzebie nie opuścić
bez względu na to, co by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.

Regulamin Strony